Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

7 december 2018

Jan Battermann: Portret Theun de Vries

Jan Battermann heeft verscheidene portretten in deze stijl gemaakt, dit is er een van de bekende Friese auteur Theun de Vries (1907-2005). De Vries schreef meer dan 100 boeken, waarvan Het meisje met het rode haar en Stiefmoeder Aarde waarschijnlijk de bekendste zijn. Deze houtgravure meet 15,7x12,4 cm (hxb); oplage en datering zijn mij niet bekend.

30 november 2018

Charles Eyck: Heiligenprentje 1

Charles Eyck is natuurlijk vooral ook bekend als katholiek kunstenaar: hij heeft vele kerken voorzien van muurschilderingen, kruiswegen, gebrandschilderde ramen en wat dies meer zei. Voor het kleine werk draaide hij ook zijn hand niet om, getuige de map met gelithografeerde heiligenprentjes die in 1932 het licht zag. De inhoud daarvan wordt beschreven in het colofon van die map (zie hieronder), waarin sprake is van "touché", hoewel 'touche' volgens mij juister is. In het Duits heet dit 'Tusche'. Het hier getoonde prentje (9x6 cm, hxb) verbeeldt de wonderbare visvangst of een ander avontuur op het Meer van Galilea. 

W.J. Rozendaal: Souvenir gothique

Deze van formaat bescheiden houtgravure maakte Rozendaal in 1934. Er zijn aan de centrale figuur nogal wat anatomische onregelmatigheden te ontdekken, met name de merkwaardige vergroeiing van de benen is opvallend. Wat de kunstenaar hiermee wilde uitdrukken, durf ik niet te zeggen. Hoogte en breedte van dit prentje zijn resp. 13,5x9,5 cm (hxb). In de benedenmarge bevindt zich rechts de signatuur in potlood.

29 november 2018

Dirk van Gelder: Eenhoorn

Deze eenhoorn maakte Van Gelder als illustratie bij een gedicht van Adriaan Roland Holst, getiteld De Eenhoorn, dat in 1944 verscheen als eerste drukwerk van de Eenhoornpers. Deze bibliofiele pers werd gerund door Bredanaar C.J. (Karel) Asselbergs (1904-1974), die in het dagelijks leven directeur van een suikerfabriek was. Daarnaast hield hij zich onledig met het verzamelen van grafiek. Het prentje van Van Gelder is een houtgravure van 8,7x11,7 cm (hxb), rechtsonder gesigneerd met potlood. Onder het gedicht bevindt zich een nog kleinere houtgravure met een bloesemtakje, met daaronder de handtekening van de dichter.

17 november 2018

Lou Strik: De kunstliefhebbers

Deze houtgravure laat de beschouwer veel ruimte voor fantasie en interpretatie, zoals dat bij Lou Strik wel vaker het geval is. De conclusie dat Strik geen al te hoge pet op had van de kunstliefhebber dringt zich op, maar kan er ook volkomen naast zitten. Verder laat ik de duiding van deze prent aan ieder persoonlijk over.  De gravure heeft de maten 25,1x17,6 cm (hxb), is rechtsonder gesigneerd met potlood en dateert van 1969.

12 november 2018

Chris Lebeau: Portret Johan Wagenaar

Chris Lebeau was een zeer veelzijdig kunstenaar. Behalve met tekenen en schilderen hield hij zich bezig met het ontwerpen van glas, aardewerk, postzegels, boekbanden, dessins voor textiel en behang enz. En ook op het terrein van de grafiek liet hij zich niet onbetuigd, getuige deze litho met het portret van Johan Wagenaar (1862-1941). Wagenaar was componist, muziekpedagoog, dirigent en organist. Ter vergelijking een foto (die van oudere datum is dan de litho). De prent meet 38,5x30,5 cm (hxb) en is onderaan gesigneerd, zowel door Lebeau (links, met datering "1923") als door de geportretteerde (rechts). Lebeau, die ook politiek actief was, o.a. in het verzet tegen de Duitse bezetter, kwam op 2 april 1945 om het leven in concentratiekamp Dachau.


fotograaf onbekend (bron: www.opusklassiek.nl)