Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

30 maart 2020

Erik Pape: Portret van een vrouw.

Een derde, en voorlopig laatste, prent uit het 24-Uurs-project (1970) van de Haagse Kunstkring; zelfde formaat (18x18 cm), zelfde techniek (linoleumsnede). Dit exemplaar toont het portret van een mij onbekende vrouw. Erik Pape is een van origine Brabantse schilder/graficus, die zijn opleiding genoot aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (1959-1965). De prent is in de benedenmarge gesigneerd met potlood.

24 maart 2020

Jenny Dalenoord: Vogel

Ook Jenny Dalenoord was vertegenwoordigd op de 24-Uurs-prent die de Haagse Kunstkring in 1970 in het licht gaf. En ook zij leverde een lino van 18x18 cm; deze toont een vogel die ik ornithologisch met enige aarzeling tot de mariboe-achtigen zou willen rekenen, al heeft dit exemplaar relatief korte poten... Jenny Dalenoord, geboren in Nederlands-Indië, volgde haar opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waar zij later zelf als docent werkzaam was. Zij illustreerde vele kinder- en jeugdboeken, zo'n 250. De prent is linksonder met potlood gesigneerd.

26 februari 2020

Aimée Crince le Roy: Vrouw

Deze lino van 18x18 cm was de bijdrage van Aimée Crince le Roy aan de zg 24-Uurs-prent die de Haagse Kunstkring in 1970 liet verschijnen. Hierop waren 12 lino's van hetzelfde formaat van evenzovele kunstenaars afgedrukt. De twaalf  lino's werden ook op afzonderlijke bladen uitgegeven in een mapje in een oplage van 600(!) exemplaren. Alle lino's daarin zijn gesigneerd, zo ook het hier getoonde exemplaar.


20 februari 2020

Toon Wegner: Touwtjespringen

Ook deze grote linoleumsnede in 4 kleuren was oorspronkelijk bedoeld voor één van de kalenders die Wegner elk jaar uitgaf. Deze prent is gedateerd 1985, en maakte deel uit van de kalender voor 1986, rond het thema kinderspelen. Het formaat is 34x26,5 cm, rechtsonder bevinden zich signatuur en datering in potlood.

31 januari 2020

Jan van Helden: "De vreemdeling"

Op deze ets-aquatint van Jan van Helden zien we een jongen op de rug die een man de hand drukt. Deze man is naar ik aanneem de vreemdeling. Op de achtergrond kijkt een derde persoon wat argwanend toe. De vreemdeling zelf heeft naar het schijnt ook zo zijn bedenkingen. Verder kan eenieder bij het bekijken van deze prent zijn eigen gedachten ontwikkelen. Het formaat is 28x13,5 cm (hxb); onderaan heeft de kunstenaar met potlood gesigneerd en behalve de titel ook aangegeven dat het een "ets en aquatint" betreft en dat dit exemplaar nummer 3 is uit een oplaag van 10. Datering ontbreekt.

19 januari 2020

Robert (Ootje) Oxenaar: Zittend naakt

Robert Deodaat Emile Oxenaar, beter bekend als Ootje Oxenaar, heeft vooral naam gemaakt als grafisch ontwerper. Zijn artistieke opleiding kreeg hij aan de Koninklijke Academie voor Beeldende kunsten in Den Haag, van 1947 tot 1953. Van 1966 tot 1985 was hij actief als ontwerper voor de Nederlandsche Bank en van 1976 tot 1994 was hij daarnaast werkzaam als directeur van de Dienst Esthetische Vormgeving van de PTT. Vermaard waren "zijn" bankbiljetten die vanaf de jaren '60 tot aan het eind van het guldenstijdperk in omloop waren, met illustere namen als de snip en de vuurtoren. Ook heeft hij postzegels ontworpen. De hier getoonde vroege prent, uit 1952, dateert nog uit zijn academietijd. Het is een ets van 20x16 cm (hxb), die in de benedenmarge is gedateerd en gesigneerd. Verder is daar nog de vermelding "4I" te vinden; dit zou een aanduiding kunnen zijn van zijn leerjaar/afdeling ter academie, ofwel een oplage-aanduiding: nr. 1 van 4.