Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

20 juni 2021

Dick van Luijn: Terrasstoelen

De terrassen zijn weer open, een mooie aanleiding voor deze ets van Dick van Luijn, al zijn bij hem de stoeltjes nog onbezet... De prent dateert, voorzover ik kan nagaan, van eind jaren '60 van de vorige eeuw. In de oeuvrecatalogus in de monografie van Jan Juffermans, Het grafisch werk van Dick van Luijn (Utrecht/Amsterdam 1985) heeft deze ets het nummer 149 gekregen; ook de exacte datering zal daar te vinden zijn, maar omdat ik het boek niet heb, kom ik niet verder dan een globale datering... Het formaat is 33,5x47,5 cm (hxb); in de benedenmarge links de oplage-aanduiding "4/15" en de melding "druk etser", rechts de signatuur, alles in potlood.

24 mei 2021

Ger Lataster: Figuur onder paraplu

Ger Lataster, die dit jaar 101 zou zijn geworden, wordt algemeen gezien als een vertegenwoordiger van het abstract expressionisme. In de hier getoonde, tamelijk vroege, linosnede is nog wel enige figuratie te onderscheiden (zie titel). Lataster was een van de zg. Amsterdamse Limburgers, waartoe ook Jef Diederen, Pieter Defesche en Lei Molin gerekend worden. Deze prent, die niet in geheel ongeschonden staat is, kent een formaat van 26x30 cm (hxb); in de benedenmarge vinden we signatuur en datering "50", beide in potlood.

10 mei 2021

Kees Andrea: "Paard en stier"

Kees Andrea was een veelzijdig kunstenaar: hij manifesteerde zich als tekenaar, schilder, aquarellist, graficus, wandschilder, textielkunstenaar, en deze opsomming is niet eens uitputtend. Daarnaast was hij docent aan de Vrije Academie in Den Haag. Het grootste deel van zijn leven was hij gevestigd in Den Haag, maar hij woonde en werkte ook enige tijd in Hongarije (1938) en Spanje (jaren '50). Met zijn verblijf in dat laatste land zal de hier getoonde litho verband houden: de stier die het paard op de horens neemt zou dan een verwijzing zijn naar de Spaanse traditie van het stierengevecht, al doet het beeld, en dan met name het paard, ook denken aan Picasso's Guernica. De prent meet 23x27 cm (hxb); in de benedenmarge vinden we de titel, de vermelding "litho" en de signatuur, allemaal in potlood. Oplage-aanduiding en datering ontbreken.

20 april 2021

Hub Levigne: "St. Jodocus de Pelgrim"

Jodocus of Judocus is een heilige uit het Franse Bretagne, die leefde in de 7e eeuw. Zijn belangrijkste wapenfeit was het stichten van een klooster in het uiterste noorden van Frankrijk. In de buurt van het klooster ontstond later het stadje Saint-Josse, dat het tot bedevaartsoord schopte. In het Nederlandse taalgebied is deze heilige beter bekend als sint Joost; de naam Judocus, die ik tot de categorie 'Zebedeus' zou willen rekenen, komt hier te lande nauwelijks voor. Levigne heeft de heilige fraai geportretteerd in deze kopergravure van 21,4x23,5 cm (hxb); rechtsonder is de prent gesigneerd in potlood, linksonder bevindt zich de datering "'32".

3 april 2021

Rein Snapper: Paasgroet 1949

In vroeger tijden kon men nog wel eens verrast worden met een paasgroet, althans in de periode voorafgaand aan het paasfeest. Een voorbeeld daarvan is deze houtsnede in 2 kleuren die door het bestuur van de Wereldbibliotheek-Vereniging en de directie van de Wereldbibliotheek in 1949 aan de leden en relaties werd gestuurd. Pasen viel in dat jaar op 17 en 18 april. De Wereldbibliotheek-Vereniging telde op zijn hoogtepunt ca. 30.000 leden. Zij kregen korting op uitgaven van de uitgeverij, maar ook met vaste regelmaat premie-uitgaven en wenskaarten. Deze wenskaart van Snapper meet 16x12 cm (hxb), de houtsnede zelf 14x9 cm (hxb). Volgens de tekst op de achterkant ishet prentje van de originele blokken gedrukt. De oplage is mij niet bekend, maar zal al gauw in de duizenden lopen.


28 maart 2021

Robert (Ootje) Oxenaar: Twee gezichten

Deze ets maakte Oxenaar gedurende zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. De stijlverwantschap met Ardy Strüwer (zie vorige prent) is hier m.i. goed te zien. Oxenaar zou in zijn latere loopbaan vooral roem verwerven met zijn ontwerpen van postzegels en bankbiljetten. Deze prent is linksonder gedateerd "1952", rechtsonder bevinden zich signatuur en de aanduiding "4I", alles in potlood. Die aanduiding "4I" komt overeen met die op de prent "Zittend naakt", die ik eerder plaatste. Dit doet vermoeden dat het toch het leerjaar en afdeling op de academie aangeeft. Het formaat is 10x16 cm (hxb).