Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

30 november 2019

Charles Eyck: Nieuwjaarswens 1953

Strikt genomen hoort dit prentje niet thuis in deze galerij. Maar omdat menigeen de afbeelding abusievelijk voor een houtsnede houdt, laat ik deze toch even de revue passeren. We kijken naar binnen bij een Antilliaans gezin in kerststalopstelling. We hebben te maken met een kerst-/nieuwjaarsgroet voor het jaar 1953; het jaar van ontstaan zal dus 1952 zijn. Eyck heeft bij veel van zijn tekenwerk een houtsnede-effect nagestreefd en is in die opzet uitstekend geslaagd. Kennelijk ontbrak het de kunstenaar aan motivatie om echte houtsneden te maken, vanwege het relatief tijdrovende karakter van die techniek. Het tekenen ging hem vlotter af. Waarschijnlijk is de originele tekening een stuk groter dan de hier getoonde clichédruk, die slechts 8x9,4 cm (hxb) meet. In de benedenmarge vinden we de signatuur en de aanduiding "Curaçao", het eiland waar Eyck begin jaren '50 geruime tijd verbleven heeft.

27 november 2019

Henri van der Stok: "Sagittarius"

Henri van der Stok, in 1870 geboren in Nederlands-Indië, was als kunstenaar zo goed als autodidact. Hij is vooral bekend als glaskunstenaar, maar ook als graficus heeft hij zijn sporen verdiend. Hij maakte o.m. een serie sterrenbeelden, waarvan dit de boogschutter (Latijn: sagittarius) is. Het is een monumentale houtsnede van 48,5x31,5 cm (hxb). Doorgaans wordt het sterrenbeeld boogschutter (van mensen geboren tussen 22 november en 21 december) verbeeld in de vorm van een centaur, de man/paardfiguur uit de Griekse mythologie. Van der Stok geeft hem hier enigszins atypisch weer als een jager met hond. De prent dateert vermoedelijk van de jaren '20 van de vorige eeuw; dit exemplaar is gesigneerd noch gedateerd.

24 november 2019

W.J. Rozendaal: Het genie

Deze kleine houtgravure van 7x6,3 cm (hxb) maakte Rozendaal in 1931. De gravure werd ook gebruikt voor een exlibris op naam van de Utrechtse grafiekverzamelaar G.M. van Wees. Deze Van Wees was in 1945 één van de drie oprichters (samen met Charles Nypels en Chris Leeflang) van de befaamde Stichting De Roos, die vele bibliofiele uitgaven verzorgde, waaraan ook Rozendaal belangrijke bijdragen leverde. Voor het exlibris werd de oorspronkelijke gravure enigszins aangepast: de zwarte achtergrond werd deels weggesneden, waardoor de datering en signatuur in de linker benedenhoek het veld moesten ruimen; daarvoor in de plaats kwam er een signatuur in de rechter bovenhoek. De naam van Van Wees werd er met  loodzetsel onder gedrukt. Beide hier getoonde prentjes zijn in de marge rechtsonder gesigneerd met potlood.


18 november 2019

Toon Wegner: Strandvermaak

Toon Wegner droeg, zoals we al gezien hebben, ook zelf bij aan zijn vele jaren volgehouden kalender-project. Dit is zijn prent voor de kalender van 1989. We zien een vrolijk en levendig strandtafereel, met 55x42 cm (hxb) royaal bemeten. Het is een linoleumsnede in vier kleuren;  de blauwe drukgang is niet helemaal op de juiste plek terechtgekomen is, hetgeen overigens nauwelijks afbreuk doet aan de zeggingskracht van het geheel. Rechts in de benedenmarge is de prent met potlood gesigneerd en gedateerd "'88".

14 november 2019

Frans de Groot: Staande man

Deze grote houtsnede in twee kleuren van Frans de Groot maakte deel uit van een kalender voor het jaar 1981, die werd gedrukt en uitgegeven door graficus Toon Wegner, van wie De Groot ook les kreeg aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Het formaat van deze prent is 55x40 cm (hxb); in de benedenmarge bevinden zich signatuur, de datering "1980" en de oplage-aanduiding "65/150", alles in potlood.

11 november 2019

Hein von Essen: "Carnaval II (Défilé langs den duivel)

Vandaag is het de elfde van de elfde: feest van Sint Maarten en ook opening van het carnavalsseizoen! Daarbij past, althans afgaande op de titel, deze prent van beeldhouwer/schilder/graficus Hein von Essen, die in 1886 in voormalig Nederlands-Indië werd geboren. Een bont gezelschap stort zich in het feestgewoel, met centraal op de achtergrond de duivel. Von Essen had kennelijk niet zo'n hoge dunk van het festijn, maar ja, het is een traditie... We hebben te maken met een ets van 17,6x29,8 cm (hxb); De titel staat vermeld centraal in de benedenmarge, rechtsonder de signatuur, beide in potlood; linksonder in de druk de naam van de kunstenaar en de datering "1927".