Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

10 januari 2022

Thijs Mauve: "De Jaargetijden"

Deze kleine houtgravure maakte Mauve voor een Koppermaandag-uitgave van drukkerij Trio in Den Haag, en wel voor Koppermaandag van 1940, die in dat jaar op 8 januari viel. Koppermaandag, ook wel Koppertjesmaandag, valt op de eerste maandag na Driekoningen, dit jaar dus op 10 januari, en was van oudsher de jaarlijkse feestdag van de gilden. Tegenwoordig is die traditie alleen nog in het drukkersvak cq de grafische industrie enigszins in zwang, waaraan we o.m. het fenomeen Koppermaandagprent te danken hebben. Het prentje (14x4 cm, hxb) van Mauve fungeert als illustratie bij het gedicht De Jaargetijden van Aart van de Leeuw uit zijn bundel Opvluchten uit 1922.3 januari 2022

Nico Bulder: Vier seizoenen

Het nieuwe jaar is alweer drie dagen op streek, maar het is nog niet te laat om alle bezoekers van grafiek-nl een voorspoedig en gezond 2022 te wensen. Bij deze dus! We doen dat met een houtgravure die Nico Bulder in 1935 maakte bij een nieuwjaarswens in opdracht van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Deze vereniging was/is beter bekend als de Blauwe Knoop, en ook wel als de Blauwe NV of nog korter de NV (de letters in de houtgravure). Tot de Tweede Wereldoorlog was dit een bloeiende vereniging, met in de hoogtijdagen rond de 20.000 leden. Na allerlei fusies leidt de organisatie thans een kwijnend bestaan (of misschien zelfs dat niet meer) onder de naam Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie (ANDO). De prent van Bulder verbeeldt min of meer het adagium: waar een wil is, is een weg. Het formaat van de houtgravure is 16,3x12,6 cm (hxb).

17 december 2021

Henk Blokhuis: Jubileumprent Exlibriswereld

Exlibriswereld, de Nederlandse vereniging voor exlibris en andere (klein)grafiek, viert dit jaar het 75-jarig jubileum. Henk Blokhuis maakte bij deze gelegenheid deze jubileumprent, een linoleumsnede in 5 kleuren van 17,5x17,5 cm, in een oplage van 300 exemplaren, waarvan het getoonde nummer 129 is. Exlibriswereld, waarin liefhebbers en verzamelaars van grafische kunst, vooral van klein formaat, verenigd zijn, stelt zich ten doel de grafische kunst in de schijnwerpers te plaatsen en te stimuleren, o.a. door het uitgeven van het kwartaalblad Grafiekwereld. Voor uitgebreide informatie over de vereniging zie exlibriswereld.nl.

6 december 2021

Dick van Luijn: Bergdorp (2)

Het bergdorp op deze (suiker)ets van Van Luijn lijkt verdacht veel op het dorp dat ik eerder plaatste, dus het is goed mogelijk dat het hetzelfde dorp is. Deze prent is nog groter dan de andere, nl. 44,5x35,5 cm (hxb). In het boek van Jan Juffermans, getiteld Het grafisch werk van Dick van Luijn (Utrecht/Amsterdam 1985), heeft deze prent het oeuvrenummer 125 meegekregen. Daarbij zal ook de datering vermeld zijn, maar die is mij, bij ontstentenis van het boek, niet bekend. In de benedenmarge, v.l.n.r. de oplage-aanduiding "4/25", de vermelding "druk etser" en de signatuur, allemaal in potlood.

29 november 2021

Engelien Reitsma-Valença: Twee zeboes

Deze kopergravure van Engelien Reitsma dateert van 1949. Mijn eigen kennis van het dierenrijk reikt niet zo ver dat ik deze dieren als zeboes had kunnen identificeren. Gelukkig is er het boekwerk van Michiel Kersten, De Nederlandse kopergravure [1900-1975] (Den Haag 1989), dat mij hier wederom uit de brand hielp, overigens ook wat de datering betreft. Kersten geeft geen uitsluitsel over de oplage. Rechtsonder in de prent vinden we de initialen van de kunstenares, zij het, waarschijnlijk per ongeluk, in spiegelbeeld; rechtsonder in de marge de signatuur in potlood. Het formaat van de prent is 28,8x18,7 cm (hxb).

22 november 2021

Henri Wils: "De Zuidblaak, waar vroeger Benedictus was"

Deze kleurenhoutsnede van Henri Wils toont een deel van Rotterdam, zoals het ooit was (en nooit meer zal worden...). We zien een stukje van de Zuidblaak, waar vroeger, in de woorden van de kunstenaar, Benedictus was. Benedictus was een drukkerij die in ieder geval in 1917 gevestigd was in het pand midden op de foto onder (fotograaf onbekend). Datzelfde pand herkennen we ook op de houtsnede. De Zuidblaak was de zuidzijde van de Blaak, die in 1940, na het Duitse bombardement, gedempt werd met het puin van de verwoeste panden. Henri Wils werd in 1892 geboren in Antwerpen, maar hij vluchtte aan het begin van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. Vanaf 1921 tot zijn dood in 1967 woonde en werkte hij in Rotterdam. De getoonde prent (13,5x19,7 cm, hxb) is rechts in de benedenmarge gesigneerd, links de titel en de vermelding "houtsnede"', alles in potlood. Datering ontbreekt en is mij ook niet bekend.


Zuidblaak Rotterdam rond 1910 (bron: Stadsarchief Rotterdam)