Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

24 maart 2019

Herman Heuff: "De Haagse Schouw"

Op deze ets (14,5x19 cm, hxb) van Herman Heuff zien we de brug bij de (of ook het) Haagse Schouw. Deze plek bevindt zich op het kruispunt van de Rijndijk en de Haagse Schouwweg, tussen Leiden en Voorschoten. Het Haagse Schouw was van oudsher een veer- of tolhuis, later een herberg. Tegenwoordig maakt het pand, dat in 1908 herbouwd werd, deel uit van het Van der Valk Hotel Leiden. Op de gevel staat nog te lezen "Het Haagsche Schouw" (foto onder). De prent van Heuff is in de druk gedateerd "1916". Ter vergelijking daaronder een kopergravure van Wilhelmus van Groenewoud (1803-1842) van dezelfde locatie, maar dan vanaf de andere kant van de brug.


W. van Groenewoud, kopergravure (bron: www.vangroenewoud.nl)

Fotograaf onbekend (bron: booking.com)

18 maart 2019

Lou Strik: Man met vogels

Deze ongesigneerde en ongedateerde houtgravure van Strik toont een man met hoed, gezeten aan een tafeltje, achter hem twee vogels. De "officiële" titel van dit werk is mij niet bekend, die zal wat bloemrijker zijn dan wat ik ervan gemaakt heb... Het meest opvallend aan de man zijn zijn grote handen, waarvan hij er één voor zijn rechteroog houdt. De prent kent een formaat van 19,8x10,5 cm (hxb).

15 maart 2019

Bob Lokhorst: "Chemin des Douaniers"

Chemin des Douaniers is een wandelpad in de gemeente Étretat in het Franse departement Seine-Maritime in de regio Normandië. Het pad voert langs de klippen van de Atlantische kust. De precieze locatie van het afgebeelde landschap heb ik niet kunnen ontdekken. Het prentje is een ets van 13,2x11,7 cm (hxb). In de benedenmarge vinden we van links naar rechts de titel, de vermelding "ets" en de signatuur, alles met balpen geschreven. Datering en oplage zijn mij onbekend.

10 maart 2019

Jan van Keulen: "Hoekje aan het Rokin"

Dit is de derde houtsnede die Jan van Keulen bijdroeg aan de map "Stadsgezichten van Amsterdam", die hij samen met Georg Ruijter in 1936 het licht deed zien. Midden in beeld figureert de achtergevel van boekhandel J. Emmering, waarvan de ingang gelegen was aan de Langebrugsteeg 2. De eronder geplaatste foto uit 1930 toont vrijwel hetzelfde deel van het Rokin; opvallend verschil met de houtsnede is dat het opschrift op de pui luidt: "UNIVERSITEITSBOEKHANDEL", terwijl bij Van Keulen slechts sprake is van "BOEKHANDEL". Hier liggen naar ik aanneem praktische overwegingen aan ten grondslag, want het is niet zo waarschijnlijk dat het opschrift in 1936 anders was dan 6 jaar eerder. De prent meet 25x17,6 cm (hxb); rechtsonder vinden we de signatuur en datering "'36" in potlood.


Fotograaf onbekend (bron: beeldbank.amsterdam.nl)

28 februari 2019

Cor de Wolff: "Oude huizen"

Waar dit stadsgezicht geplaatst moet worden, durf ik niet te zeggen. Mogelijk is het in Amsterdam, want daar heeft de kunstenaar vanaf 1927 tot aan zijn dood in 1963 gewoond en gewerkt. We zien een aantal wat onderkomen achtergevels en een scheepshelling met daarop een scheepje, wellicht een rondvaartboot. Getuige de vermelding in de benedenmarge is dit een droge-naaldets, een diepdruktechniek waarbij rechtstreeks in de plaat wordt gekrast. De prent is gesigneerd en gedateerd "1931" en het is nummer 2 van 15 afgedrukte exemplaren. Het formaat is 24,7x18,7 cm (hxb).

25 februari 2019

Hilde Möhring: "De boot naar Halsskov"

Hilde Möhring volgde haar opleiding van 1960 tot 1965 aan de Rietveld Academie in Amsterdam en de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Op deze grote kleurige zeefdruk zien wij een stukje van de veerboot die in vroeger tijden de verbinding verzorgde tussen de Deense plaatsen Knudshoved op het eiland Funen (Fyn) en Halsskov op het eiland Seeland (Sjælland); op dit laatste is ook Kopenhagen gelegen.  In 1998 is de oeververbinding overgenomen door de 18 km lange Grote Beltbrug (Storebæltsbroen). Grote Belt (Storebælt) is de naam van de zeestraat tussen de beide eilanden. Feitelijk is er sprake van twee bruggen die ongeveer halverwege uitkomen op het kleine eilandje Sprogø. Van de brug tussen Seeland en Sprogø is de doorvaarthoogte 65 meter, zodat het scheepvaartverkeer er ongehinderd onderdoor kan. Deze prent meet maar liefst 57x40,5 cm (hxb) en is in de benedenmarge met potlood voorzien van titel en signatuur en de vermeldingen "silk screen" (= zeefdruk), "eig. druk", "6/17" en de datering "79".