Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

30 november 2013

W.J. Rozendaal: Krakende hond

Deze lino is één van vijf die Rozendaal in opdracht van de gemeente 's-Gravenhage maakte voor een kalender voor het jaar 1952. Deze werd nooit uitgevoerd, maar van de prenten zijn er toch wel wat bewaard gebleven. Dit exemplaar toont een uitgemergelde, hologige hond op een vuilnisbelt die op een bot knaagt. Het geluid van deze bezigheid verklaart wellicht de titel  "krakende hond", die ik ontleen aan de al eerder genoemde oeuvrelijst die in 1959 is samengesteld door C.J. Asselbergs. De prent meet 21x27 cm (hxb) en is gedateerd '51.


24 november 2013

Aimée Crince le Roy: "Molyvos"

Scheepjes komen we wel vaker tegen in het werk van Aimée Crince le Roy. Hier een exemplaar in de haven van Molyvos, dat tegenwoordig Methymna of Mithymna heet, een havenstadje aan de noordkust van het Griekse eiland Lesbos. Het hier afgebeelde vaartuig lijkt zijn beste tijd gehad te hebben, net zoals de Boot in Thonon, die ik eerder plaatste. Onder de lino staat vermeld "8/61", wat ik in dit geval interpreteer als 'augustus 1961' (en niet als aanduiding van de oplage). De afmetingen zijn 25x36 cm (hxb). 


20 november 2013

Lou Strik: De overwinnaar II

Een voor zijn doen grote prent van Strik, een ets-aquatint in een aantal kleuren, uit 1962. De titel is ontleend aan het grote oeuvre-overzicht getiteld Lou Strik Prentenmaker, samengesteld door en onder redactie van Anneke Kuyper-Strik (Bussum 2004). Strik hield er zeer particuliere anatomische wetten op na, en ook deze ets is daarvan een voorbeeld. De afmetingen zijn 37x29 cm (hxb), de oplage bedraagt 10 exx.

14 november 2013

Marius Bauer: Een fontein in Stamboel

Een ets van Marius Bauer, al is het wellicht strikt genomen geen 20e-eeuws exemplaar, want het jaar van ontstaan ken ik niet. Bauer reisde in 1888 voor de eerste keer naar Turkije, en zou dit ook in de jaren '90 van de 19e eeuw en in het eerste decennium van de 20e nog enige malen doen, waarbij hij uiteraard ook Stamboel (=Istanboel) aandeed. Hij stond te boek als "oriëntalist", en maakte zeer vele reizen door de Arabische wereld en delen van Azië: o.m. Egypte, Palestina, Brits-Indië, Nederlands-Indië werden door hem bezocht en in talloze etsen, schilderijen en aquarellen vastgelegd. Deze prent meet 17x12,5 cm (hxb), is rechtsonder gesigneerd met monogram, terwijl linksonder "No 69" vermeld staat.
Nagekomen gegevens (met dank aan de Bauer Documentatie Stichting): het betreft Van Wisselingh 77; de ets dateert van 1890, de oplage was 100 exemplaren. Voor meer boeiend feiten- en beeldmateriaal over Marius Bauer verwijs ik naar mariusbauer.nl, de website van de BDS.

6 november 2013

Fokko Mees: "Spleen"

Een ongedateerde houtgravure van Fokko Mees, wel voorzien van titel en genummerd "9/15". Het woord "Spleen" (van Griekse oorsprong) is Engels voor milt, maar staat ook voor zwaarmoedigheid, melancholie. De interpretatie van de prent laat ik verder graag aan de beschouwer over. De afmetingen zijn 25x19 cm (hxb).

1 november 2013

Debora Duyvis: "Heer Halewijn"

Deze grote kopergravure toont een troubadour temidden van scènes uit het Lied van Heer Halewijn, culminerend in de onthoofding van de titelfiguur (midden onder). Het lied stamt waarschijnlijk uit de middeleeuwen, de prent uit 1935. De afmetingen bedragen 35x26 cm (hxb). Wie kennis wil nemen van de liedtekst, althans een van de overgeleverde versies, klikke >>hier.