Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

28 januari 2014

Aimée Crince le Roy: Lalou

Een zelfportret en profil uit 1967, toen de sigaret nog status had. Het is een grote houtsnede van 62x45 cm (hxb). De titel, de datering en het feit dat het een zelfportret is, ontleen ik aan het boek van Louki Boin en Emile Crince le Roy (red.): Aimée, kunst uit liefde (Hillegom, 2008). De wat terneergeslagen blik suggereert dat de keuze tussen de twee broeken op de achtergrond niet gemakkelijk valt...

22 januari 2014

Jan Poortenaar: Stadspoort

Een kleine ets van Jan Poortenaar, die wij kennen als graficus, tekenaar, schilder en illustrator. Ook schreef hij boeken, o.a. over grafiek. Van deze prent meen ik te weten dat hij dateert uit de periode dat hij in Engeland verbleef. Dat was tussen 1914 en 1922. Ik heb geen idee welke plek is afgebeeld. De maten zijn 8x12 cm (hxb), linksonder staat vermeld "1/150".

17 januari 2014

Jan Battermann: "Prent-N.N."

Voor de broodnodige variatie, maar tegelijk bij wijze van uitzondering, een abstracte prent, die vooral indruk maakt door het uitbundige kleurgebruik. Het is niet zo gemakkelijk vast te stellen hoeveel kleuren (of drukgangen) er aan te pas gekomen zijn, maar ik tel er in de gauwigheid toch minstens zeven. Het is een linogravure, getuige de vermelding onderaan, waar verder te lezen staat dat het een "eigen druk" betreft, en het jaartal "71". De afkorting "N.N." in de titel staat, naar ik aanneem, voor "nomen nescio" (=de naam weet ik niet), wat hier dan zoveel betekent als "zonder titel". De afmetingen zijn 33x40 cm (hxb).

11 januari 2014

Jacob Veldheer: Maasbrug Maastricht (?)

Een grote ets van 39x41,5 cm (hxb), die sterk doet denken aan Maastricht, maar zekerheid heb ik niet. Nadere identificatie van de locatie en eventuele datering is dan ook van harte welkom. Veldheer was een veelzijdig kunstenaar, die zich behalve met tekenen en schilderen ook bezighield met grafiek en boekillustratie. Ook verdiende hij zijn sporen met diverse boekbandontwerpen.

5 januari 2014

Aad de Haas: Vrouw op brug

Deze lino van Aad de Haas toont een vrouw op een brug of gracht. Het geheel maakt een winterse indruk, al is de afgebeelde dame daar zo te zien niet op gekleed . De titel en het jaar van ontstaan zijn mij niet bekend, het betreft in ieder geval een postume druk door Nel de Haas. De maten zijn 24x17 cm (hxb).

1 januari 2014

Cor de Wolff: "De tubaspeler"

Met enig feestgedruis starten we het nieuwe jaar: een clowneske tubaspeler die de zangeres begeleidt (of misschien wel overstemt). De prent is genummerd "1/6" en meet 28x21 cm (hxb). Het jaartal is mij niet bekend, ik schat jaren '50.