Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

29 april 2016

Ru van Rossem: "Listen my heart to the whispers..."

Met deze vroege kopergravure verbeeldt Van Rossem een vers van de beroemde Indiase schrijver/dichter/filosoof/Nobelprijswinnaar (voor literatuur, 1913) Rabindranath Tagore (1861-1941) uit diens bundel Stray birds (1916), een verzameling korte gedichten en aforismen, die Tagore's liefde voor natuur en eenvoud weerspiegelen. Hiervan bestaat een Nederlandse vertaling van de hand van Johan de Molenaar (1894-1969) getiteld Zwervende vogels. Het volledige vers luidt: Listen my heart tot the whispers of the world with which it makes love to you. De prent is gesigneerd en gedateerd "'47", verder is vermeld "eigen druk". De maten zijn 22,5x12,5 cm (hxb).
 

24 april 2016

Marinus Adamse: Portret van dr. Jac. P. Thijsse

Een gelithografeerd portret van de bekende schrijver, onderwijzer en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse (1865-1945). Bij het grote publiek werd hij vooral bekend door de Verkade-albums. De portrettist is de wat minder vermaarde Dordtse kunstenaar Marinus Adamse. Ter vergelijking een (iets latere) portretfoto door een mij onbekende fotograaf. De prent heeft een royaal formaat van 36x30,5 cm (hxb) en is op de steen gedateerd "1922".


19 april 2016

Ank Spronk: "De kat in het oude Egypte III"

De kat speelt een belangrijke rol in het werk van Ank Spronk; daarvan hier een voorbeeld, de verering van de kat in het oude Egypte. In de Egyptische mythologie was Bastet of Bast een vruchtbaarheidsgodin en tevens godin van o.m. vreugde, muziek en leven. Het voorwerp in haar rechterhand is een van haar attributen, te weten een sistrum, de oud-egyptische voorloper van de tamboerijn. Bastet werd vooral vereerd in Bubastis, een stad in de Nijldelta. Deze ets is gedateerd "'96" en meet 23,5x28 cm (hxb). Centraal in de benedenmarge is als oplage-aanduiding "9/25" vermeld.

17 april 2016

Jeanne Bieruma Oosting: Meeuw, hoofd en zuil.

De derde ets bij de uitgave uit 1963 van de dichtbundel Een winter aan zee van Adriaan Roland Holst door Stichting De Roos. De vier etsen voor deze bundel hebben alle dezelfde afmetingen, dus ook deze is 16,5x10,5 cm (hxb). De prent is rechtsonder gesigneerd door de kunstenaar.

14 april 2016

Dick van Luijn: Ingang kerkje te Groet

Een ets van Van Luijn, de titel is in potlood op de achterzijde geschreven, waarschijnlijk door hemzelf. Het dorpje Groet is onderdeel van de gemeente Bergen in Noord-Holland, het kerkje is de Nederlands Hervormde kerk, die dateert van de 17e eeuw. De maten van deze prent zijn 26x17 cm (hxb); in de benedenmarge bevindt zich een oplage-aanduiding "14/40" en de vermelding "druk v/d etser".


Bron: www.scoronlo.nl

4 april 2016

Arend Hendriks: Madeliefjes in het gras

Een ode aan de lente, deze close-up van Arend Hendriks. Hij was vanaf 1933 docent grafiek aan de Akademie van beeldende kunsten in Den Haag. Zelf was hij in hoge mate autodidact en maakte vooral naam als etser. Hij heeft ook nogal wat ex-librissen en gelegenheidsgrafiek vervaardigd. Dit prentje meet 12x17,5 cm (hxb). Links onder staat vermeld "eigen druk", rechts onder de signatuur, beide in potlood. Datering ontbreekt.