Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

27 december 2015

Cor de Wolff: "Waarom geen vredespijp gerookt"

Een nieuwjaarswens voor het jaar 1955 van de hand van Cor de Wolff, een kleurenhoutsnede van 14,3 x 8,3 cm (hxb). Verder commentaar overbodig.

24 december 2015

Henri Jonas: Portret P.C. Hooft

De P.C. Hooft-prijs 2016 is onlangs toegekend, en wel aan Astrid Roemer (1947), die daarmee de eerste winnaar is uit het Caribisch deel van ons taalgebied. Hier geen portret van deze winnares, maar van de naamgever van de prijs, de 17e eeuwse schrijver/dichter/historicus Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647). In 1925 verscheen bij uitgeverij A.A.M. Stols in Maastricht een werk van Hooft, getiteld Reden. Van de Waerdicheit der Poesie. Ik vermoed dat dit portret in linoleumsnede van de hand van de Limburgse kunstenaar diende als illustratie in die uitgave. Het hier afgebeelde exemplaar is gesigneerd in potlood en kent een formaat van 15,5x10,5 cm (hxb). Verder in de benedenmarge een oplageaanduiding: "7/10".


20 december 2015

Ank Spronk: "De waterlelie"

Ank Spronk had een voorliefde voor katten, en die kwam in haar grafiek in ruime mate tot uiting. Ondanks de titel lijkt de kat in de compositie toch centraal te staan, ze weet in ieder geval de meeste aandacht op zich te vestigen. Wat verder opvalt aan deze prent zijn de witte contourlijnen die her en der zijn aangebracht. Deze ets/aquatint meet 40x27 cm (hxb). In de benedenmarge bevinden zich van links naar rechts de titel, de oplage-aanduiding "14/15" en de signatuur. Datering ontbreekt.

15 december 2015

Debora Duyvis: Sphinx, Levensraadsel

'Afgunst' of 'nijd' is de betekenis van het latijnse woord invidia in de rechterbovenhoek van deze kopergravure (24x18,5 cm, hxb). Centraal in het beeld een sfinx en daaromheen een baaierd aan symboliek, die het nog niet zo eenvoudig maakt de betekenis van deze prent te doorgronden. Ik pretendeer dan ook niet dat me dat gelukt is, het geheel geeft zo te zien de tegenstelling tussen goed en kwaad weer, maar ook het cyclische en de vergankelijkheid van het leven. De titel van deze prent heb ik ontleend aan de oeuvrecatalogus in de monografie van de hand van Jaap Versteegh Leven in lijnen, Debora Duyvis, grafica, 1886-1974 (Utrecht, 2014)  De prent is overigens niet in een vloek en een zucht tot stand gekomen, getuige de datering "'40-'44".

8 december 2015

Jeanne Bieruma Oosting: Meeuwen

Jeanne Bieruma Oosting verzorgde in 1963 de illustraties bij een uitgave van Stichting De Roos van de dichtbundel Een winter aan zee (1937) van de hand van Adriaan Roland Holst (1888-1976). Zij maakte daarvoor 4 etsen, die ik in willekeurige volgorde zal plaatsen (omdat ik de werkelijke volgorde in de uitgave niet ken). Hier dus de eerste, waarop een aantal vliegende meeuwen. Deze ets is rechtsonder gesigneerd en meet 16,5x10,5 cm (hxb).

2 december 2015

Jan Franken Pzn.: Wintertafereel

Aan het begin van december, de Wintermaand, een besneeuwd landschap van vóór de klimaatverandering. Een bejaard boerenechtpaar luistert naar het exposé van een houthakker; zijn woorden hebben geen positieve uitwerking op hun gemoedstoestand, zo te zien. In de verte trekt een groepje voetgangers richting dorp. De kleuren in deze houtsnede zijn waarschijnlijk met clichés aangebracht. De hoogte van de prent is 30,5 cm, de breedte 24 cm. Signatuur en datering ontbreken.

30 november 2015

Ru van Rossem: Arabisch tafereel

Een vroeg ets van Van Rossem, wellicht een boekillustratie, al zou ik niet weten voor welke uitgave. We zien een momentopname, waarschijnlijk van een karavaan in een woestijn, met een flink aantal personen. Ook de dierenwereld is goed vertegenwoordigd met een kameel (of dromedaris), paarden, ezels (en/of muilezels en/of muildieren, ik kan ze niet uit elkaar houden...). Vrijwel centraal in het beeld wordt een jongeling door twee mannen voor een ruiter te paard geleid. Hoe het verder afloopt, is mij niet bekend, laten we er het beste van hopen... Deze ets meet 12,2x24,3 cm (hxb), en is rechtsonder gesigneerd en gedateerd "44".
Aanvulling: een behulpzame site-bezoeker wees mij erop dat deze prent het moment uitbeeld waarop Jozef (zoon van Jakob) door zijn broers wordt verkocht aan de Ismaëlieten. De prijs was 20 zilverlingen. Dit verhaal is te lezen in Genesis 37. Mijn titel Arabisch tafereel is derhalve niet heel precies, maar ook weer niet volkomen misplaatst. Ismaël wordt immers algemeen beschouwd als de voorvader van de Arabieren.

29 november 2015

Willem Weverling: "De witte vogel IV"

Het thema van de witte vogel hield Weverling kennelijk nogal bezig: hier zien we nummer 4 in de reeks van vijf (die mij bekend zijn). Er zijn zelfs twee witte vogels te zien. Titel en signatuur in potlood bevinden zich in de benedenmarge, evenals de datering "1945". De maten van deze prent zijn 17x13 cm (hxb).

17 november 2015

Wim Zwiers: "Suzanna"

Een litho van Wim Zwiers, waarvan de titel waarschijnlijk verwijst naar het bijbelverhaal over de kuise Suzanna (in het bad). Ze staat hier in het water, dus dat zou kunnen kloppen. De twee haar bespiedende ouderlingen blijven buiten beeld. De figuur van Suzanna lijkt meer geschilderd dan getekend op de steen, de vegetatie aan de randen is daarentegen in de steen gekrast. In de linkerbenedenmarge staat een incomplete nummering: " /16", dwz de oplage bedraagt 16 exemplaren, maar het volgnummer van deze prent is niet ingevuld. Achter de signatuur rechtsonder is het jaartal ""54" vermeld. De afmetingen zijn 37x16 cm (hxb).

15 november 2015

Lou Strik: Moeder en kind

Op deze houtgravure zien wij een moeder met kind in een landschap. Bij nadere beschouwing zien wij in de hoeken van de prent de vier seizoenen verbeeld, beginnend linksboven met de wijzers van de klok mee achtereenvolgens lente, zomer, winter en herfst. Ook de mens heeft zijn plek in deze cirkelgang, lijkt Strik te willen zeggen. De prent meet 25,5x20 cm (hxb); rechtsonder de signatuur met datering "57", linksonder de nummering "297/300".

9 november 2015

Fokko Mees: Rijmprent "De ploeger"

Rond het gedicht De ploeger van Adriaan Roland Holst (1888-1976) graveerde Mees deze prent vol aan de dichtregels ontleende symboliek. Het gedicht dateert van 1917 en werd opgenomen in de bundel Voorbij de wegen uit 1920. De rijmprent kwam tot stand in 1926 als uitgave van de Vaevo. De afmetingen zijn 37x30 cm (hxb).

2 november 2015

Aad de Haas: Portret Nel (1)

Een aandoenlijk portret van De Haas' vrouw Nel (Koekman). Deze afdruk is afkomstig uit de map Een loflied voor een liefde, die in 1981, postuum dus, werd uitgegeven. Het jaartal van de oorspronkelijke prent is mij niet bekend. De prenten voor deze map werden gedrukt door Nel, en voorzien van haar monogram en het volgnummer in de map, in blindstempel. Deze lino heeft volgnummer 1. De maten zijn bescheiden: 20x9 cm (hxb).

30 oktober 2015

W.J. Rozendaal: "Collectionneur d'exlibris"

Met name in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw was Rozendaal een gerenommeerd ontwerper van ex-librissen. Hij heeft er tientallen vervaardigd, voornamelijk in de houtgravuretechniek. Op deze houtsnede zien wij het beeld dat Rozendaal had van de verzamelaars van boekmerken. Ik weet niet of hij 'n heel hoge pet op had van dit soort lieden, deze ongeschoren graaier doet althans het ergste vrezen... In de nogal hoogdravende titel van de prent moet vermoedelijk dan ook enige ironie gelezen worden. Zelf maakte de kunstenaar zeer fraaie staaltjes van exlibriskunst, hieronder één voorbeeld uit 1926: zijn eerste houtgravure-exlibris, op eigen naam (8,2x8,5 cm hxb). Op de website van de overigens keurige vereniging Exlibriswereld zijn meer voorbeelden van zijn ontwerpen te zien. De 'Collectionneur' meet 19,8x18 cm (hxb) en is gedateerd "'47".27 oktober 2015

Dick van Luijn: Twee boten

'n Eenvoudige ets van Van Luijn met twee op het droge gezette vaartuigen, met op de achtergrond een heuvelachtig landschap. Ik heb geen idee waar het is, maar de aanduiding op het grootste van de twee vissersscheepjes zou een aanwijzing kunnen zijn. De kunstenaar heeft niet de moeite genomen de letters en cijfers in spiegelschrift te krassen, maar zonder veel problemen lezen we de thuishavenregistratie "P 70" (zie het spiegelbeeldige detail).  Als we ons tot Europa beperken kan de letter P duiden op De Panne, Portsmouth en het Bretonse Paimpol, dat overigens ook PL als code heeft. Deze laatste plaats komt gezien het landschap het meest in aanmerking, al durf ik er mijn hand niet voor in het vuur te steken. Het prentje dateert van 1963 en meet 17,5x12,3 cm (hxb).


19 oktober 2015

Ank Spronk: "Denkend aan een Russisch landschap II"

Dit was wat Ank Spronk zag als ze dacht aan een Russisch landschap. Het ziet er heel onschuldig uit, maar het is ook al weer meer dan 20 jaar geleden dat ze deze kleurets maakte; dat was in 1993.  Het is een doorzichtig landschap met hooischelven, boerenhuisjes, hekwerk, bomen en een groepje wandelaars in de verte. Heel vredig allemaal. De prent is fors van formaat: 39x59 cm (hxb); in de benedenmarge titel, datering, signatuur  en oplage-aanduiding "8/15".
 

15 oktober 2015

Jan Giesen: Winters bos

Een houtsnede van de Haagse kunstenaar Jan Giesen. Hij was van 1929 tot 1946 leraar aan de kunstacademie in Den Haag. Deze houtsnede meet 14x15 cm (hxb) en is rechtsonder met potlood gesigneerd. Jaar van ontstaan is mij onbekend.

14 oktober 2015

Hendrik Werkman: Exlibris Halbo Kool

Hendrik Nicolaas Werkman is vooral zeer beroemd geworden vanwege zijn experimentele kunstzinnige drukwerk; de vruchten daarvan werden door hem druksels genoemd. Dit exlibris (9,8x9,8 cm) dat van rond 1929 dateert, is daarvan een voorbeeld. De titularis op het blad is de Groningse dichter/vertaler/journalist Halbo Kool (1907-1968). De tekst op het blad is geheel opgebouwd uit typografische elementen, die normaliter gebruikt werden voor het opbouwen van kaders, lijnwerk e.d. op bv affiches of reclamedrukwerk. Voor de rode rechthoeken werd waarschijnlijk de achterkant van houten biljetletters gebruikt. Werkman was een meester in het spelen met deze vormen. Misschien zullen sommigen dit soort typografisch drukwerk niet tot de grafische kunst rekenen, maar vanwege de expressieve en creatieve toepassing van deze techniek wil ik hier zeker een uitzondering maken. Overigens heeft Werkman op bescheiden schaal ook "echte" grafiek vervaardigd, in de vorm van litho's, houtsneden en etsen. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Werkman door de Duitsers werd gefusilleerd.

5 oktober 2015

Jan Franken Pzn.: Woonwagens

Deze houtsnede toont een groep woonwagenbewoners in een sneeuwlandschap. De nabijheid van een stadje op de achtergrond suggereert dat zij daar niet welkom zijn en het in de sneeuw en kou maar moeten zien te rooien, een dagelijks thema in de wereldgeschiedenis. Getuige de inscriptie in de boom rechts hebben we te maken met een VAEVO-prent (VAEVO = Vereniging tot bevordering van het esthetisch element in het voortgezet onderwijs). De gekleurde partijen zijn waarschijnlijk met behulp van clichés toegevoegd. Van deze prent, die 27x18 cm (hxb) meet, is mij niet bekend wanneer ze gemaakt is.

28 september 2015

Ru van Rossem: De vlucht naar Egypte

Nog een vroege ets van Van Rossem, met een bijbels thema dit keer: de heilige familie op de vlucht voor de kindermoord van Herodes. Deze episode inclusief de terugkeer komt alleen voor in het evangelie volgens Mattheus, t.w. in hoofdstuk 2 vers 13 t/m 23 (voor wie het nog eens wil nalezen). Beroemde kunstenaars hebben deze scène uitgebeeld, o.a. Rembrandt, Albrecht Dürer, El Greco, om er een paar te noemen. Overigens komt de ezel, die in de meeste verbeeldingen een prominente plaats inneemt, in de passage bij Mattheus niet voor. Van Rossem heeft het geheel in een Europees winterlandschap gesitueerd, een voorbeeld van anatopisme. Gezien de architectuur van de afgebeelde huizen en de aanwezigheid van een kerkgebouw zou je ook nog van anachronisme kunnen spreken. De bedoeling van de kunstenaar zou kunnen zijn aan te geven dat vluchten voor vervolging van alle tijden is en overal kan plaatsvinden. Of staat de heilige familie hier symbool voor de joodse bevolking van Europa? Dat deze prent tijdens de Tweede Wereldoorlog is gemaakt, maakt deze laatste betekenislaag alleen maar aannemelijker. De ets is gesigneerd en gedateerd "1944"; de maten zijn 19,5x13,2 cm (hxb).

25 september 2015

Jan Toorop: Mijnwerker

Precies honderd jaar oud is deze litho of, meer waarschijnlijk, isografie, die met name in de mijnstreek (maar ook daarbuiten) menig huiskamer sierde. De maker is niemand minder dan Jan Toorop, een van de belangrijkste Nederlandse beeldend kunstenaars uit de periode 1880-1910. Deze prent is in grote aantallen geproduceerd en verspreid; ik ken geen exacte cijfers, maar te denken valt aan honderden, zo niet duizenden exemplaren. Toorop pakte de verkoop van reproducties van zijn werk grootschalig aan, tot aan huis-aan-huisverkoop toe. De prent is in de tekening gesigneerd en gedateerd "1915". De fotografische reproductie door middel van isografie werd exclusief toegepast door de firma Van Meurs, die het procédé angstvallig geheim hield; tot op heden valt niet met zekerheid te zeggen hoe het precies in zijn werk ging. De kleur van pet en hemd is wellicht in een aparte drukgang aangebracht, van inkleuring met de hand is hier denk ik geen sprake. Omdat door technische oorzaken de prent niet helemaal (en ietwat vertekend) op de foto staat, daaronder apart de signatuur met in het ovaaltje, ternauwernood leesbaar, de datering. De maten zijn 63x70 cm (hxb).


22 september 2015

Wim Zwiers: "Portret van K. Schippers pseudoniem voor Gerard Stigter"

Dit auteursportret is een kopergravure, die ook gebruikt is in een fraaie uitgave uit het jaar 2000 van de inmiddels kwijnende Nederlandsche Vereeniging voor Druk & Boekkunst. De auteur was uiteraard K. Schippers (*1936), de titel luidde De prinses zonder jaartal en de oplage omvatte 220 door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. De kopergravure is ook uit 2000 (in mijn opvatting behoort het jaar 2000 overigens tot de 20e eeuw, dus het valt nog net binnen het bestek van deze site). Dit exemplaar is er een van een kleine losbladige oplage van 16 stuks, waarvan dit nummer 10 is, met de vermelding "e.a" (= "eigen afdruk" of "épreuve d'artiste"). De afmetingen van de prent zijn 12,2x9 cm (hxb).

17 september 2015

Lou Strik: Man en naakte vrouw

Een houtgravure van Lou Strik, in een wat lossere stijl dan veel andere van zijn houtgravures. De kunstenaar heeft hier, met succes, getracht een pentekening te suggereren. Met name de lijnen in het gezicht van de man, lijken met pen en inkt te zijn getrokken, maar zijn toch echt het resultaat van subtiel graveerwerk. De prent is niet gedateerd, wel gesigneerd, rechtsonder met potlood. De afmetingen zijn 17x14 cm (hxb). Nadere research leert dat de prent stamt uit 1957.

13 september 2015

Peter Breevoort: "Gauguin"

Een grote houtsnede van de Rotterdamse kunstenaar Peter Breevoort, die ook in Indonesië, Mozambique, Vietnam en China gewoond en gewerkt heeft. Hij heeft veel grote houtsneden gemaakt, waaronder een serie schildersportretten. Dit is er daar één van. In dit werk zijn twee schilderijen van Gauguin "samengevoegd": het portret van Gauguin zelf is gebaseerd op Zelfportret met Palet uit 1894, zij het met gewijzigde blikrichting; voor de achtergrond stond het schilderij Nafea faa ipoipo (Tahitiaans voor "wanneer ga je trouwen?") uit 1892 model, waarbij één van de twee vrouwen nu door de schilder aan het zicht onttrokken wordt. Aardig detail: het laatste schilderij is begin dit jaar van eigenaar verwisseld voor 264 miljoen euro, op dat moment het hoogste bedrag ooit voor een schilderij neergeteld. Deze prent, die beduidend minder gekost heeft, meet 60x50 cm (hxb) en is gesigneerd in potlood, genummerd "5/10" en gedateerd "1997". 5 september 2015

Thijs Mauve: Landschap met fabrieken

Een fantasielandschap met fabrieken van de hand van Thijs Mauve. De techniek is houtgravure, waarvan deze kunstenaar zich veelvuldig bediend heeft. We kunnen deze prent misschien interpreteren als een aanklacht tegen de aantasting van natuur en milieu door de moderne industrie. Maar het zou ook een boekillustratie kunnen zijn. De gravure meet 12x18 cm (hxb) en is linksonder in het blok gedateerd "`48". Rechtsonder gesigneerd in potlood.

31 augustus 2015

Doortje de Vries: Portret Gerard Reve

Weliswaar strikt genomen geen twintigste-eeuwse prent, maar dat zie ik maar even door de vingers. Dit portret in lino-techniek is gemaakt in 2005 door Doortje de Vries, graficus en margedrukker. Het verbeeldt volksschrijver Gerard Reve (1923-2006), die het er bij dit portret niet om te doen was vrolijk over te komen. Het formaat van het portretje is 15x10,3 cm (hxb), gesigneerd en gedateerd "'05" in potlood.

27 augustus 2015

Aad de Haas: Wandelaar in nachtelijke stad

Een merkwaardige prent van De Haas, vind ik zelf. Een qua geslacht niet goed thuis te brengen figuur loopt ongekleed bij nacht (en ontij?) door een stad, en lijkt er flink de pas in te hebben. Naar de drijfveer van deze wandeling kunnen wij slechts gissen... De lino meet 31x24,5 cm (hxb) en is gesigneerd "druk Nel de Haas", want het is een postume afdruk. Datering ontbreekt.

19 augustus 2015

Willem Weverling: "De witte vogel III"

'n Derde witte vogel van Weverling (er komen er nog meer), ook een lino uit 1945. De maten zijn 17x13 cm (hxb). Getiteld, gesigneerd en gedateerd in potlood.

13 augustus 2015

W.J. Rozendaal: "Joachim du Bellay"

Opus 1 in de door C.J. Asselbergs samengestelde werklijst van Rozendaal's houtgravures. Het is een portret van Joachim du Bellay, blijkens de vermelding onder de prent "naar [een] oude teekening". Deze Du Bellay (1522-1560) was een Frans dichter en criticus, tevens lid van de dichtersgroep La Pléiade, waartoe ook Pierre de Ronsard behoorde. Het portret door Rozendaal dateert van 1926 en meet 14x10 cm (hxb). De genoemde "oude teekening" heb ik niet gevonden, wel een gravure die een redelijke gelijkenis vertoont, al ontbreekt bij Rozendaal het lauwerkransje en is ook de kleding afwijkend.


7 augustus 2015

Jan Wiegers: Schaakspelers

Een beroemde, grote houtsnede van Wiegers uit 1920. Dit exemplaar is waarschijnlijk een latere druk; oplagecijfers zijn mij niet bekend. Zoals wel vaker bij prenten van Wiegers is moeilijk te bepalen of de signatuur een stempelafdruk of een echte handtekening is, in dit geval houd ik het voorzichtig op het laatste. Als gezegd een grote prent: 49,5x38,5 cm (hxb). 

2 augustus 2015

Jan Franken Pzn.: "Oogsttijd"

Hartje zomer een houtsnede van Jan Franken op een kalenderblad voor de maanden juli/augustus 1928, dus in ieder geval vervaardigd vóór 1928. Het betreft een kalenderuitgave van Felix Pinechas Abrahamson, boekhandelaar in Amsterdam, geboren in 1870, omgekomen in Sobibor in 1943. Abrahamson gaf jarenlang, naast zijn overige activiteiten, kalenders uit met werk van gerenommeerde kunstenaars als Jan Toorop en Henri Verstijnen, om er maar een paar te noemen. En dus ook van Jan Franken. Het kalenderblad, waarvan ik de ontwerper (nog) niet heb kunnen achterhalen, meet 43x26 cm (hxb), de houtsnede zelf 24x17 cm (hxb).

30 juli 2015

Dick van Luijn: Molen

Een Hollands tafereel, een molen tussen huisjes. Ik heb weinig verstand van molens, maar enige research leert dat we hier van doen hebben met een stellingmolen; aan verdere typering van dit bouwwerk waag ik mij liever niet en ook de plek waar het zich bevindt laat ik maar in het midden. Misschien herkent iemand deze molen. De ets is vlot getekend en weinig doorgewerkt. In de benedenmarge staat vermeld "druk etser", het formaat is 17x12,5 cm (hxb); de prent is door de kunstenaar gebruikt als nieuwjaarsgroet, elders op het blad staat met inkt geschreven: "Met de beste wensen voor 1965 M. en D." De datering is derhalve: vóór 1965.

25 juli 2015

Ru van Rossem: "Uilenspiegel en Lamme Goedzak"

De oudst bekende kopergravure van Van Rossem, in twee kleurvarianten nog wel. Ook deze prent maakte Van Rossem op jonge leeftijd (20/21 jaar), wellicht als boekillustratie. Tijl Uilenspiegel is vooral bekend geworden door de Franstalige Belgische schrijver Charles de Coster, die hem neerzet als Vlaams vrijheidsstrijder tegen de Spanjaarden. Veel meer info over Uilenspiegel is te vinden op de betreffende Wikipedia-pagina. Het prentje van Van Rossem is op beide varianten gedateerd "45" en verder is vermeld "eigen druk". De maten zijn 13,7x10,2 cm (hxb).


20 juli 2015

Ank Spronk: "Twee katten"

Een kleurige ets van Ank Spronk, waarop twee katten, 'n rooie en 'n zwarte. Allebei loensen ze lichtelijk, misschien als gevolg van de boven hen fladderende vlinders... Ank Spronk had een voorliefde voor katten, maar ook Russische landschappen en folklore hadden haar belangstelling. Deze prent is genummerd "32/70" en meet 17,5x16 cm (hxb); datering ontbreekt.

16 juli 2015

Wim Zwiers: "Prélude V"

Al een tijdje geen prélude van Wim Zwiers laten zien, dus het wordt weer eens tijd. Dit is nummer 5 (van de uiteindelijke 9): een swingend naakt, ze laat zich niet vangen binnen de randen van het koper waarin de kunstenaar haar gegraveerd heeft. Onderaan is de prent voorzien van signatuur, titel, het Romeinse cijfer V (voor het volgnummer in de serie Préludes), het Arabische cijfer 6 (voor het volgnummer in de oplage, of als aanduiding van de totale oplage) en de datering "1983". Michiel Kersten: De Nederlandse kopergravure ('s-Gravenhage 1989) geeft als oplage 10 exemplaren. Het formaat is 16x10 cm (hxb).

10 juli 2015

Cor de Wolff: Drie figuren

Een droge-naaldets van De Wolff, waarop wij drie menselijke figuren ontwaren. De voorste twee zijn verwikkeld in een levendige conversatie, de derde wacht op een afstandje wat er uit de bus gaat komen. Een heel los getekende ets, tegen het abstracte aan, net zoals sommige van zijn hoogdruk-prenten. Dit exemplaar is gesigneerd, genummerd "5/8" en gedateerd "1947"; de afmetingen zijn bescheiden: 12,8x8,7 cm (hxb).

6 juli 2015

Thijs Mauve: Man op terras

Het is volop zomer dus een avondlijk terrastafereel is wel op zijn plaats, al is de gezetene niet al te luchtig gekleed. Dit is een van de zeer vele houtgravures die Thijs Mauve, kleinzoon van de bekende schilder/graficus Anton Mauve, op zijn naam heeft staan. Het is waarschijnlijk een illustratie voor een boekuitgave (ik weet niet welke). Signatuur en datering ontbreken. De maten zijn 16,5x10 cm (hxb).

30 juni 2015

Fred. Koot: "Samoedra"

Fred. Koot heeft talloze (zeer bewerkelijke) kleurenlitho's vervaardigd van verstilde landschappen in een magisch realistische sfeer. Inspiratie deed hij op tijdens vele reizen, o.a naar Afrika en Azië. 'Samudra' betekent 'oceaan' in het bahasa Indonesia, Koot bezigt hier nog de Hollandse, koloniale spelling. De prent is gesigneerd en genummerd "6/60" en meet 35x45 cm (hxb).

26 juni 2015

Bertha van Hasselt: Cactussen

Een litho van een minder bekende kunstenares: Bertha van Hasselt (1878-1932), kunstschilder/graficus. Ze legde zich toe op portret, stadsgezicht, bloem- en plantstillevens. Van die laatste categorie is dit een voorbeeld. Staan de twee planten hier symbool voor een niet zo geslaagde relatie? De prent is rechtsonder gesigneerd met potlood, linksonder in de druk de initialen "BVH" en de datering "1930". Het formaat is 32,5x19,5 cm (hxb).

23 juni 2015

Aimée Crince le Roy: Stranger

Nog een grote kleurenhoutsnede van Aimée Crince le Roy. Van deze prent bestaan verscheidene versies, ik weet niet hoeveel, en ook niet de hoeveelste dit is. De titel komt uit het boek Aimée, kunst uit liefde (Hillegom, 2008). We zien een oudere heer, waarschijnlijk van Indische komaf, in het openbaar vervoer. Hij voelt zich duidelijk niet op z'n gemak en kijkt schichtig om zich heen. Zo zullen vele Indische Nederlanders zich gevoeld hebben na aankomst in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. De prent is niet gesigneerd of genummerd; de maten zijn 60x40 cm (hxb).

18 juni 2015

Aad de Haas: Moeder en kind

Een lino waarop een (huilende) vrouw is afgebeeld bij een wieg (of box), met daarin een klein kind. Misschien een tafereel uit zijn eigen gezinsleven. In 1959, het jaar waarin deze lino is ontstaan, zat het gezin De Haas nog volop in de jonge kinderen. De prent is ingelijst achter glas, vandaar de wat mindere beeldkwaliteit. De maten zijn 24x25 cm (hxb). Opmerkelijk is dat de kunstenaar twee keer gesigneerd heeft, 1x met datering "jan 59". Misschien heeft de prent abusievelijk en dan ook nog een kwartslag gedraaid in een stapel te signeren afdrukken gelegen. 'n Theorie... Of vergiste de kunstenaar zich aanvankelijk in de juiste stand? Ook 'n theorie...

12 juni 2015

Jan Wiegers: Het huis van E.L. Kirchner

Deze houtsnede, met daarop het huis van Wiegers' vriend Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), dateert van 1920. Dit is een latere druk, wèl handgesigneerd (of is het misschien toch een signatuurstempel?). Het afgebeelde huis bevond zich in Zwitserland, in het dorp Frauenkirch bij Davos. De hieronder geplaatste foto is door Kirchner zelf rond 1924 genomen. Ik ben zo vrij geweest de foto ook in spiegelbeeld te plaatsen. Dan wordt duidelijk dat Wiegers voor zijn houtsnede min of meer hetzelfde standpunt heeft gebruikt als Kirchner voor zijn foto. Wiegers heeft het huis waarschijnlijk rechtstreeks op het houtblok getekend, waardoor de afdruk uiteindelijk spiegelbeeldig werd. Of het huis er nog staat, heb ik niet kunnen vaststellen. Zo niet, dan is er in Davos toch in ieder geval een Kirchner Museum... De prent van Wiegers meet 30,2x29,2 cm (hxb).