Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

30 juli 2019

Charles Eyck: Heiligenprentje 5

Op dit vijfde lithoprentje uit de map van 14 uit 1932 staat sint Franciscus afgebeeld. Men zou licht kunnen denken dat we hier met Jezus Christus te maken hebben, vanwege de doorboorde handen en de steekwonde in de borst, maar de bruine pij en het kapsel wijzen overduidelijk op de heilige uit Assisi. De kruiswonden of stigmata, kunnen zich, althans volgens het katholieke geloof, manifesteren bij zeer intens gelovigen. Franciscus was volgens de overlevering de eerste die de stigmata ontving. Overigens is de borstwond doorgaans aan de rechterkant te vinden; het is goed mogelijk dat het feit dat de afdruk van de steen een spiegelbeeldig resultaat opleverde de kunstenaar parten heeft gespeeld. Het prentje, dat 9x6 cm meet (hxb), is met de hand gekleurd en rechtsonder gesigneerd met potlood.

26 juli 2019

W.J. Rozendaal: "Ineke's boek!!"

Naast vrij grafisch werk heeft Rozendaal ook vele exlibris en gelegenheidsprentjes vervaardigd. Het hier getoonde is een van zijn exibrisontwerpen. We zien een aap en een haas die de degens kruisen over een boek. Wat de techniek betreft is hier sprake van een rode, een groene en een bruine clichédruk en als laatste drukgang een houtgravure in zwart. Van de houtgravure bestaan ook een aantal aparte afdrukken (onderste afbeelding). Deze is in het blok gesigneerd WJR met de toevoeging P.sc., hetgeen staat voor 'Petra sculpsit' en dat betekent: 'Petra heeft het gesneden'. Deze Petra is Petra van Leeuwen, met wie Rozendaal vanaf 1943 getrouwd was. Ineke, de eigenaresse van het exlibris, is Wilhelmina Maria (Ineke) Asselbergs, dochter van Carolus Johannes (Karel) Asselbergs, die met Rozendaal bevriend was. Beide prentjes zijn gesigneerd en gedateerd "45" in potlood. De houtgravure meet 6,4x9,5 cm (hxb), het exlibris is iets groter: 8,1x10,4 cm (hxb).


24 juli 2019

Aimée Crince le Roy: "Moederschap"

Deze hoogdrukprent van Aimée Crince le Roy is hoogstwaarschijnlijk een linosnede, in vijf of meer kleuren. Centraal in beeld het gezicht van een kind, met in de linker bovenhoek het profiel van de moeder. De prent is in de benedenmarge gesigneerd en gedateerd "1992"; daarnaast de oplage-aanduiding "7/40" en de titel, alles in potlood. De maten zijn 20 cm in het vierkant.

17 juli 2019

Ab Steenvoorden: Boeket

Nog een ets van Steenvoorden, in zijn kenmerkende surrealistische stijl. Op het eerste gezicht zien we een uitgestoken hand met daarin een bos bloemen, maar bij nadere beschouwing zijn het toch vrij merkwaardige groeisels en ook de hand is niet in alle opzichten "standaard". Deze prent meet 11,8x8,8 cm (hxb) en is gesigneerd met potlood. Datering is mij niet bekend.

12 juli 2019

Georg Ruijter: "St. Nicolaaskerk"

De tweede bijdrage van Georg Ruijter aan de map Stadsgezichten van Amsterdam (1936) is deze houtsnede met daarop de St. Nicolaaskerk, ook wel de basiliek van de Heilige Nicolaas geheten, of nog officiëler de H. Nicolaas binnen de veste. De basiliek ligt schuin tegenover het Centraal Station aan de Prins Hendrikkade. Het standpunt van de kunstenaar bevond zich zo ongeveer op de Odebrug (vergelijk de foto), al lijkt Ruijter wat hoger te hebben gestaan of gezeten (of heeft hij de Schreierstoren, midden in beeld, voor de gelegenheid wat kleiner gemaakt?). De prent meet 25,5x18 cm (hxb) en is rechtsonder met potlood gesigneerd en gedateerd.


7 juli 2019

Alfred Löb: Bosgezicht

Dit bosgezicht, hoewel ongedateerd, stamt uit een tijd dat van de eikenprocessierups niemand nog ooit gehoord had... Het is een ets, die getuige de vermelding links in de benedenmarge een eigen druk van de kunstenaar is. Het formaat is 16,5x22,5 cm (hxb) en rechtsonder bevindt zich de signatuur in potlood.