Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

28 juni 2013

Willem Weverling: "L'oiseau blanc"

Nog een linosnede, maar nu van Weverling, in de stijl van de drie al eerder geplaatste. Ook deze is uit 1945. Wij zien een knielend naakt en een inderdaad witte vogel. De prent meet 22x13,5 cm (hxb) en is genummerd "9/10".


W.J. Rozendaal: Twee mannequins

Deze linoleumsnede dateert uit 1951, en was bedoeld als één van de vijf illustraties voor een kalender 1952 voor de gemeente 's-Gravenhage. De kalender werd niet uitgevoerd, maar er zijn wel afdrukken van de illustraties. Deze meet 21x27 cm (hxb). De titel is overgenomen uit de oeuvrelijst samengesteld door C.J. Asselbergs.


24 juni 2013

Charles Eyck: Vrouwenportret

Nog een exemplaar uit de serie Schildersprenten uit 1947, portret van een jonge vrouw, formaat 32x25 cm (hxb). Wie het is weet ik niet; er wordt wel beweerd dat het zijn dochter voorstelt, maar dat lijkt me twijfelachtig. Eyck nam van de serie Schildersprenten er vier voor zijn rekening, waarvan hier eerder al Plaza Real Barcelona getoond werd. De andere twee volgen later.


17 juni 2013

Jeanne Bieruma Oosting: "Exotische tuin"

Een kleurige linoleumsnede van deze Friezin, die behalve met grafiek ook naam maakte met schilder- en tekenkunst. Ze ontwierp nogal wat boekbanden en -omslagen. Ook op het gebied van exlibris-ontwerp is zij actief geweest. Bloemstillevens en tuinen komen regelmatig in haar werk terug, zoals deze exotische tuin met cactussen en vetplanten. De prent meet 45x35 cm (hxb), en is genummerd "256/300", dus van een zeldzaamheid is niet direct sprake.


9 juni 2013

Aimée Crince le Roy: "Vissershuisjes Thonon"

Behalve de grote hout- en linodrukken heeft deze kunstenares ook etsen gemaakt. Hier een tamelijk vroeg exemplaar uit 1963, een gezicht op het haventje van Thonon-les-Bains, op de Franse oever van het Lac Léman, beter bekend als het Meer van Genève. De ets meet 24x29,5 cm (hxb).


3 juni 2013

Aad de Haas: Oude man en naakte vrouw

Een linosnede van Aad de Haas, een posthume afdruk door zijn weduwe Nel de Haas-Koekman. De ongetwijfeld onjuiste titel is van mij, uitsluitend bedoeld om een min of meer objectieve beschrijving te geven. De meeste van de zeer talrijke lino's in deze trant dateren uit de jaren '60, en dat zal voor deze ook wel gelden. De afmetingen zijn 25x26 cm (hxb).