Dutch graphic art of the 20th century
Niederländische grafische Kunst des 20. Jahrhunderts
Art graphique néerlandais du 20ème siècle
Arte gráfico holandés del siglo 20

30 juli 2016

Lou Strik: "Amsterdamse"

In de linkermarge van deze houtgravure staat met potlood vermeld "Amsterdam" of "Amsterdamse", dat is niet helemaal duidelijk. Evenmin is met zekerheid vast te stellen of het het handschrift van Strik of van iemand anders is. Ik houd toch maar dit als titel aan. In de oeuvrecatalogus in het boek Lou Strik Prentenmaker (Bussum 2004) draagt deze prent de titel Vrouw met leguaan II met als jaar van ontstaan 1953. Deze prent meet 24x16 cm (hxb) en is genummerd "7/10" of "7/18" ook dat is niet geheel duidelijk.

25 juli 2016

Theo Beerendonk: Vrouw in leunstoel

Opnieuw een ets van Beerendonk, andermaal een zittende vrouwenfiguur. Het jaar van ontstaan van deze prent is mij niet bekend, waarschijnlijk jaren '50 of '60. Deze prent is al minder naturalistisch dan het vroegste werk, latere werken vertonen steeds meer abstractie. Het formaat is 32x25,3 cm (hxb).

18 juli 2016

Jan Franken Pzn.: Portret van een vrouw

Deze niet gesigneerde houtsnede van Franken toont het portret van een vrouw met hoofddoek. Op de achterkant is met potlood vermeld "1928 of 1929", daar zal wel een kern van waarheid in zitten. Meer details zijn mij over deze prent niet bekend, afgezien van het formaat dat 22x15,5 cm (hxb) is.

12 juli 2016

Wim Zwiers: "Prélude VIII"

De achtste in de serie Préludes is ook de kleinste: 8,7x5,7 cm (hxb). Deze kopergravure, die eigenlijk een staat is van een exlibris voor D. Fangaresi (zie de onderste afbeelding), dateert van 1992. We zien een vrouw die bezig is haar schoeisel aan (of uit?) te trekken; voor haar ligt een opengeslagen boek, met enkele letters van de uiteindelijke exlibris-versie. Onder de prent lezen we o.m. "C2", een internationaal gebruikte code ter aanduiding van een kopergravure. Helemaal onderaan de nummering "20/10".


7 juli 2016

W.J. Rozendaal: "Péripherie"

Een relatief late prent van Rozendaal, in een lastig te duiden techniek. Het lijkt in ieder geval wel hoogdruk te zijn in minimaal 4 kleuren. We zien een paard in een landschap met bomen en bebouwing aan de horizon. De titel kan letterlijk opgevat worden als 'gebied aan de rand van de stad', maar zou ook kunnen verwijzen naar de ondergeschikte rol die het platteland en de natuur in de moderne maatschappij spelen ten opzichte van industrie en vooruitgang. Of zo. De prent meet 26x37,5 cm (hxb), is gedateerd "'63" en genummerd "5/16". 

2 juli 2016

Bernard Essers: Baai aan de Italiaanse kust.

Een grote houtgravure dit keer, van de in Nederlands-Indië geboren kunstenaar Bernard Essers. Je zou hier van gemengde techniek kunnen spreken, want de grijstonen zijn met de hand aangebracht, met een doek of met een vinger (zie detail). De titel van deze prent is ontleend aan de in 2008 verschenen monografie Bernard Essers 1893-1945, van de hand van Piet Spijk en Annemarie Timmer. Zij vermelden als jaartal bij deze prent 1926 of mogelijk 1921. Rechtsonder bevindt zich de signatuur in potlood; linksonder staat vermeld "no 6", hetgeen volgens betrouwbare bron moet worden opgevat als volgnummer in de oplage. De afmetingen zijn 37x37 cm.


Detail

De monografie van Spijk en Timmer